V. J. TOMÁŠEK – LENORA (Troupová & Matějová)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč Tyršova 1, Skuteč

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč Písně a balady skutečského rodáka Václava Jana Tomáška. Irena Troupová – soprán, Petra Matějová – kladívkový klavír

200Kč