Přeskočit na obsah

Vojtěch Šembera – baryton

Foto VS
Foto VS

Barytonista a skladatel Vojtěch Šembera studoval zpěv na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Jaromíra Novotného a Ireny Troupové, kompozici u Ivo Medka a Martina Smolky. Krátce studoval také na Královské konzervatoři v nizozemském Den Haagu, kde navštěvoval hodiny kompozice s Cornelisem de Bondtem, Calliope Tsoupaki a Janem van de Putte a dále se zdokonaloval ve zpěvu pod vedením Noa Frenkel. Zúčastnil se vybraných interpretačních kurzů v zahraničí (např. VENI Academy, vocal masterclass EMA) a pěveckých mistrovských kurzů s Antoniem Carangelem a s Kateřinou Kněžíkovou. Ve své pěvecké praxi se zaměřuje zejména na interpretaci soudobé hudby a na písňový repertoár. Jeho skladatelská činnost pak směřuje převážně k vokální tvorbě a ke grafickým partiturám.

V letech 2013 a 2014 byl oceněn čestným uznáním na mezinárodní skladatelské soutěži GENERACE a v roce 2015 mu bylo uděleno 2. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v kategorii Operní naděje. V roce 2017 obdržel 2. místo na Duškově pěvecké soutěži, ocenění The President of the EMA prize a 3. místo na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v kategorii Junior a Píseň.

V průběhu studií na JAMU účinkoval v několika inscenacích Komorní opery JAMU (M. Hába: Malý princ – Král, Had; W. A. Mozart: Kouzelná flétna – Papageno; C. Orff: Chytračka – Muž s mezkem). Na profesionální operní scéně debutoval ve Slezském divadle Opava (A. Dvořák: Rusalka – Lovec) a vystupoval také v Divadle Jana Kajetána Tyla v Plzni (A. Thomas: Hamlet – Horatio). Ve své koncertní činnosti účinkoval např. s Karlovarským symfonickým orchestrem (C. Orff: Carmina Burana – Baryton; J. S. Bach: Janovy pašije – Bass; A. Dvořák: Biblické písně – Baryton), s Orchestrem Národního divadla (D. Matej: KyAriAe – Baryton), Severočeskou filharmonií Teplice (W. A. Mozart: Figarova svatba – Hrabě Almaviva) a dalšími. Ve spolupráci se souborem Ensemble 18+ ztvárnil jednu z hlavních rolí v obnovené premiéře singspielu Josepha Barty Dobrá rada dobrá. S Filharmonií Brno a se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně uvedl svoji skladbu pro baryton a orchestr Filoktétés. Společně s Leošem Svárovským
a Symfonickým orchestrem českého rozhlasu pořídil nahrávku Biblických písní Antonína Dvořáka. Na poli soudobé hudby vystupoval např. se soubory VENI ensemble, Mirror ensemble, na festivalu Dny nové opery Ostrava (A. Hába: Přijď království Tvé – Kristus, Písmák; D. Lo: A Woman Such as Myself – Muž; J. Cage: Songbooks – Solo Voice), nebo s Orchestrem BERG (L. Lim: Tongue of the Invisible). Během ročního studijního pobytu v Nizozemsku spolupracoval s Orkest de Ereprijs v rámci projektu Young Composers Meeting a vystupoval na festivalu Dag in de Branding (M. Artaç: Zizos). Pravidelně spolupracuje s festivalem Setkávání nové hudby Plus. Svým projektem Hlas utopený v oceánu ticha, kterého se doposud zúčastnili skladatelé z více než 10 zemí světa, přispívá k rozšíření repertoáru pro sólový hlas.

www.vojtechsembera.com