Přeskočit na obsah

Písně k harfě laděné

Portrait de Maria Malibran par Ary Scheffer 1831 1

Hudba osmi skladatelek a světová premiéra Sylvy Smejkalové

Portrait de Maria Malibran par Ary Scheffer 1831 1
Maria Malibran

Druhý koncert letošní sezóny Lieder Company Prague vzdává hold ženským autorkám – skladatelkám i básnířkám. Ve světové premiéře zazní také cyklus skladatelky Sylvy Smejkalové. Koncerte se uskuteční v atraktivním prostoru Clubu Salsita na pražském Smíchově v neděli 30. dubna od 19.30 hod.
Úvodní část programu je věnována hudbě žen, které ve své době na počátku 19. století patřily většinou k význačným a uznávaným osobnostem. Postupem času však jejich sláva zapadla a byla zastíněna většinou výraznějšími osobnostmi – povětšinou muži. Kromě písně neznámé britské autorky A Lady of Fashion, zazní i písně významné operní, a především oratorní pěvkyně Harriet Abrams (1760–1822), kterou při svém pobytu v Británii doprovázel na klavír i Joseph Haydn, či ve své době údajně nejlépe placené operní pěvkyně a skladatelky Marie Malibran (1808–1836).
Do programu byly zařazeny i autorky francouzské, z nichž Markýza Jeanne-Renée de Travanet (1753–1828), jíž byl na svatbě svědkem sám Ludvík XVI., vytvořila píseň, která je výpovědí tohoto krále revolucionáři dovedeného k popravě. Je možné, že jí text této písně sám diktoval, neboť datace její písně uvádí dva dny před jeho cestou ke gilotině.
Významnou skladatelkou, jejíž opery uváděla na počátku 19. století pravidelně i pařížská Opera Comique, je Edmée Sophie Gail (1775–1819), pěvkyně, kterou její koncertní cesty zavedly do mnoha zemí Evropy. Důležitou osobností byla rovněž Charlotte Duchambge (1776–1858), která mimo jiné studovala u Jana Ladislava Dusíka nebo Luigi Cherubiniho. Nélia Maillard (1803–1835) byla považována za výrazný pěvecký talent, zpěv vyučovala na École Royale de Musique et de Déclamation Lyrique, předchůdkyni Pařížské konzervatoře.

Všechny zmíněné anglické a francouzské autorky upadly téměř v zapomnění. Jejich písňová tvorba zpracovávala různé básně a v mnoha případech byla zkomponována přímo pro zpěv a harfu. Tato nevšední kombinace však byla inspirací i dalším autorům. Pro tento koncert jsme proto vybrali díla jejich mladších krajanů – anglického skladatele Benjamina Brittena (1913–1976) a francouzského skladatele, kterého čeští posluchači znají především z jeho varhanní tvorby, Louise Vierna (1870–1937).
Benjamin Britten, jehož 110. výročí narození si v letošním roce připomínáme, byl velkým obdivovatelem lidových písní. V šesti sbírkách upravil pro zpěv a klavír písně britských ostrovů, ale i písně francouzské. Zcela výjimečný je však cyklus Osmi úprav lidových písní pro vyšší hlas a harfu, který vznikl v roce 1976. V brilantních a působivých aranžích využívajících veškerých technických možností harfy se objevují netradiční písně rozličných nálad – od komiky až po téma smrti či nenaplněné lásky. Jedna píseň na koncertě dokonce zazní v původní velštině.

Louis Vierne dans les annees 1930
Louis Vierne

Skladatel Louis Vierne zkomponoval svůj cyklus Čtyř řeckých básní na texty básnířky Anny de Noailles v roce 1930 pro zpěv a harfu. Právě její barevnost a časté paralelní postupy dodávají písním impresionistický nádech a evokují tak antické Řecko, ke kterému je odkazováno i ve zmíněné poezii.

Náznakům impresionismu se neubránila ani skladatelka Sylva Smejkalová, která pro tento koncert zkomponovala cyklus A la faveur de la nuit pro soprán, tenor a harfu. Zvolila surrealistické milostné básně francouzského básníka Roberta Desnose, který zemřel v roce 1945 v českém Terezíně. Tento cyklus zazní ve světové premiéře, zájemci se mohou od autorky více dozvědět ve videu, které naleznou na Youtube kanále Lieder Company Prague.

Troupova
holub
hartelova jmeno

Interprety tohoto koncertu budou přední česká sopranistka Irena Troupová, mladý tenorista Ondřej Holub a sóloharfistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu Lydie Härtelová.