Přeskočit na obsah

Zrušení koncertní sezóny

Spolek Lieder Company Prague se rozhodl svou letošní plánovanou koncertní sezónu neuskutečnit. 

Hlavním důvodem je výrazně nižší bodové ohodnocení projektu odbornou komisí při udělování dotací Ministerstva kultury oproti předchozím dvěma ročníkům – o jeden a půl bodu. Tento výrazný a nevysvětlitelný propad způsobil i zásadní ponížení dotace o více než jednu třetinu oproti loňskému roku (přesněji o 105 tisíc Kč). 

Tato situace postavila spolek do dilematu, zda koncertní sezónu uskutečnit v omezené míře s přijetím bolestných opatření (například výrazné snížení honorářů a odváděním drtivé většiny produkčních a propagačních prací bez jakékoliv odměny, zrušení tištěných programů ad.) nebo nikoliv. Zásadní pro realizaci měly být příjmy ze vstupného, které se snažil spolek od počátku držet na pražské poměry na co nejpřístupnější úrovni. 

Předprodej vstupenek na dva měsíce nákladně propagovaný zahajovací koncert nazvaný „Písně s vůní Moravy“, který se měl uskutečnit 24. března, byl prakticky připravený a měly na něm vystoupit sólistky oper Národních divadel v Praze a Brně Jana Sibera a Jana Hrochová, spolu s tenoristou Ondřejem Holubem a klavíristou Janem Duškem, ve velmi atraktivním programu (komplet Moravských dvojzpěvů Antonína Dvořáka doplněný mimořádnými cykly Klementa Slavického, Miloslava Kabeláče a Antonína Tučapského), však ukázal prakticky nezájem publika o podobný formát písňového recitálu bez ohledu na obsazení a repertoáru. 

Spolek se vzhledem k nepochopitelně nízkému počtu šesti prodaných vstupenek rozhodl nepodstupovat zjevné riziko výrazné ztráty při realizaci celé koncertní sezóny a všechny naplánované koncerty zrušit.